پیام خود را بنویسید

طراحی سامانه‌های هوشمند

برای مدیریت الکترونیک فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی

بیش‌از 1200 پایگاه اینترنتی هوشمند برای
مجلات پژوهشی، همایش‌ها، انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی

سرور 172 مشکل سخت افزاری پیدا کرده و مجددا نصب شده است. در حال بازیابی سایت ها هستیم و تا یکشنبه صبح انجام می شود.

برخی از مشتریان یکتاوب

logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1

سامانه‌های هوشمند یکتاوب برای بهسازی فرایندهای پژوهشی و آموزشی

طراحی ویژه برای پایگاه دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌ها

پایگاه دانشگاه خوارزمی

slide
به مناسبت 100 سالگی دانشگاه خوارزمی طراحی شد و سبب بهبود رتبه وب‌سنجی این دانشگاه شد.

پایگاه دانشگاه تربیت مدرس

slide
سامانه جدید یکتاوب با نام سبا (سامانه بررسی اسناد) نخستین بار در این دانشگاه راه‌اندازی شد.

پایگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران

slide
پایگاه این دانشگاه از زمان تغییر نرم‌افزار به یکتاوب در حدود 600 رتبه در جهان رشد کرده است.