طراحی سامانه‌های هوشمند

برای مدیریت الکترونیک فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی

بیش‌از 1200 پایگاه اینترنتی هوشمند برای
مجلات پژوهشی، همایش‌ها، انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی

برخی از مشتریان یکتاوب

logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1
logo_1

سامانه‌های هوشمند یکتاوب برای بهسازی فرایندهای پژوهشی و آموزشی

طراحی ویژه برای پایگاه دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌ها

پایگاه دانشگاه امیر کبیر

slide
پایگاه این دانشگاه از سال 1389 تحت مجموعه ی یکتاوب اداره می شود.

پایگاه دانشگاه خوارزمی

slide
به مناسبت 100 سالگی دانشگاه خوارزمی طراحی شد و سبب بهبود رتبه وب‌سنجی این دانشگاه شد.

درگاه پژوهش دانشگاه تربیت مدرس

slide
درگاه پژوهش و جستجوی خودکار و یکپارچه نخستین بار در این دانشگاه راه‌اندازی شد.

پایگاه دانشگاه علم و صنعت

slide
پایگاه این دانشگاه از سال 1383 تحت مجموعه ی یکتاوب اداره می شود.