درخواست جلسه


کد رهگیرى این فرم: P18-F17-U0-N135508          
[ چاپ فرم ]
پروتکل برگزاری جلسات در زمان کرونا
برگزاری جلسه آموزشی تا اطلاع ثانوی به صورت  آنلاین بدون پرداخت هزينه می باشد.
در صورت نیاز برای آموزش حضوری با رعایت پروتکل زیر و پرداخت هزینه یک میلیون تومان جلسه برگزار خواهد شد.

1- استفاده از ماسک مناسب به شکل صحیح برای تمامی افراد حاضر در جلسه
2- محیط برگزاری جلسه باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) فضای اتاق باید به گونه ای باشد تا افراد بتوانند فاصله یک متر و نیم از یکدیگر و مسئول آموزش را رعایت کنند. (حتی اگر فرد شرکت کننده در جلسه یک نفر باشد)
ب) اتاق جلسه باید دارای پنجره مناسب برای تبادل هوا یا تهویه قوی باشد.

در صورتی که شرایط فوق را ندارید محل جلسه را "شرکت یکتاوب" انتخاب نمایید زیرا در صورت حضور مسئول آموزش در محل کارفرما و عدم مطابقت شرایط با پروتکل اعلامی، مسئول آموزش اجازه عدم برگزاری جلسه را خواهد داشت.

 
:: قوانین عمومی جلسات
- همکاران شرکت یکتاوب معمولا سعی می کنند سر موقع در جلسات حاضر شوند. به هر حال به هر دلیلی (تاخیر جلسات قبلی، ترافیک، تاخیر هواپیما یا ...) تاخیری از طرف همکاران شرکت ایجاد شود، به ازای هر دقیقه 50 هزار ریال (تا حداکثر 500 هزار ریال) جریمه تاخیر از طرف شرکت یکتاوب پرداخت خواهد شد. برای این منظور کافی است شماره کارت یا شماره حساب سازمان و ساعت دقیق ورود همکار شرکت به جلسات را برای ما ایمیل کنید. (البته بدیهی است تاخیرهای ناشی از بررسی حفاظتی و ورود به سازمان یا سایر مواردی که بر عهده سازمان است شامل این قانون نخواهند بود)
- لطفا شما نیز به عنوان درخواست کننده جلسه سعی کنید جلسات سر موقع و منظم برگزار شوند.

:: قوانین عمومی برگزاری جلسات دمو یا مذاکره

- هزینه برگزاری هر نوع جلسه خارج از شهر تهران به مدت 2 تا 4 ساعت، بسته به عواملی، بین 10-30 میلیون ریال می باشد.
- توصیه می شود در جلسه آشنایی با قابلیت های برنامه (دمو) تمام افراد تصمیم گیرنده در جلسه حضور داشته باشند، برگزاری جلسه دوم مستلزم پرداخت هزینه و گاهی غیر ممکن می باشد.

- لطفا قبل از درخواست جلسه آشنایی با قابلیت های برنامه (دمو) برای تسریع در امور و  همچنین برگزاری جلسه به بهترین نحو شرایط عقد قرارداد و هزینه های قطعی مربوط به هر سامانه، که در پایگاه شرکت موجود می باشد را بطور کامل مطالعه نموده و بعد از توافق با مسئولین ذیربط درخواست جلسه خود را ثبت نمایید.

- برگزاری جلسه برای پایگاه هایی که تاخیر در پرداخت هزینه دارند یا فاقد قرارداد پشتیبانی هستند امکان پذیر نیست.
 - برگزاری جلسات مذاکره یا بررسی مجدد برای پایگاه های راه اندازی شده، مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.
- در جلسات شرکت به هیچ وجه در مورد کاهش هزینه ها مذاکره نخواهد شد. هزینه های شرکت به صورت مقطوع روی سایت درج شده اند و قابل کاهش نیستند.


:: قوانین عمومی برگزاری جلسات آموزش

- برگزاری جلسه آموزشی در محل شرکت یا حداکثر تا دو بار در شهر تهران بدون پرداخت هزينه می باشد.

- هزینه برگزاری هر جلسه آموزش اضافی در شهر تهران تا 2 ساعت 1500000 ریال می باشد.

- هزینه برگزاری هر نوع جلسه اضافی خارج از شهر تهران به مدت 2 تا 4 ساعت، بسته به عواملی، بین 10-30 میلیون ریال می باشد.


- برای شروع کار یک جلسه آموزش کافی است. در جلسات آموزش اولیه شرکت، راهنما ها و اسلایدهای آموزشی بررسی خواهند شد:

ادامه اسلاید ها را در بخش آموزش ببینید.

شما می توانید این اسلاید ها را بررسی کنید تا نیازی به جلسه نباشد و اگر پرسشی داشتید از طریق ایمیل مطرح نمایید. در صورتی که بعد از بررسی این اسلاید ها نیاز به جلسه داشتید فرم را تکمیل نمایید.

:: مشخصات تکمیل کننده

عنوان، نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن تماس (ترجیحا تلفن همراه)
:: مشخصات جلسه

نوع جلسه
چنانچه درخواست جلسه آموزش یا رفع اشکال دارید، نشانی پایگاه مورد نظر (مثل www.journal.ir) و در صورتی که درخواست جلسه دمو دارید نام سامانه (نشریه، همایش، انجمن و...) و تعداد آن را درج نمایید.
موضوع جلسه رفع اشکال
در صورتی که جلسه برای رفع اشکال است، فهرست پرسش ها یا موضوعات خود را درج کنید تا بسته به نوع اشکالات همکاری که باید جلسه را مدیریت کند انتخاب شود. لطفا سعی کنید همه موضوعات مورد نظر خود را درج نمایید.
تاریخ و ساعت پیشنهادی برای تشکیل جلسه
محل برگزاری جلسه
در صورتی که محل تشکیل جلسه شرکت یکتاوب نمی باشد، نشانی دقیق محل مورد نظر را درج نمایید
افراد شرکت کننده در جلسه به همراه پست سازمانی
توضیحات
برای مراجعه آتی و ویرایش مجدد فرم می توانید رمز عبور مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید. لطفا تنها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنید.
رمز عبور ویرایش فرم
CAPTCHA