مدیریت اسناد و فایل‌ها

هزینه ها، فرم ها و اسناد قرارداد
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 سند اعلام هزینه کل خدمات (خرید جدید، پشتیبانی و سرور) ۱۳۹۷/۱/۲۱ 146.5 KB
2 روش کار و هزینه ورود یا انتقال اطلاعات مقالات ۱۳۹۸/۳/۲۰ 66.5 KB
3 نمونه قرارداد انجمن ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ 93 KB
4 نمونه قرارداد نشریه ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ 96 KB
5 نمونه قرارداد همایش ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ 99 KB
6 نمونه قرارداد سامانه مديريت انتشارات و فروشگاه الکترونيک کتاب، کالا و خدمات ۱۳۹۲/۹/۱۲ 91 KB
7 نمونه قرارداد سازمان ۱۳۹۲/۹/۱۲ 86 KB
8 نمونه قرارداد دانشگاه ۱۳۹۲/۹/۱۲ 92 KB
9 نمونه قرارداد سامانه ثبت سوابق و کارنامه اعضای هیات علمی ۱۳۹۲/۹/۱۲ 85.5 KB
10 نمونه قرارداد سامانه داده های پژوهشی ۱۳۹۲/۹/۱۲ 85 KB
11 نمونه قرارداد سامانه طرح های پژوهشی ۱۳۹۲/۹/۱۲ 98 KB
12 نمونه قرارداد افزودن زبان جدید به پایگاه ۱۳۹۳/۶/۲ 86.5 KB
13 نمونه قرارداد پايگاه ويژه اعضای هيات علمی و پژوهشگران ۱۳۹۲/۹/۱۲ 88.5 KB
14 نمونه قرارداد سامانه اعتبارسنجی و ارزشيابی نيمه‌خودکار زيربخش‌های وب ۱۳۹۲/۹/۱۲ 89.5 KB
15 نمونه قرارداد سامانه ثبت ايده‌ها برای مديريت خلاقانه سازمان‌ها ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ 89.5 KB
16 نمونه قرارداد سامانه ثبت ساعات حضور کارکنان و اعضای هيات علمی ۱۳۹۲/۹/۱۲ 89 KB
17 نمونه قرارداد سامانه آموزش و آزمون کارکنان ۱۳۹۲/۹/۱۲ 89 KB
18 نمونه قرارداد سامانه ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها ۱۳۹۲/۹/۱۲ 85 KB
19 نمونه قرارداد سامانه مديريت و يکپارچه‌سازی اطلاعات ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ 88.5 KB
20 نمونه قرارداد سامانه مديريت پايگاه سازمان‌های علمی و پژوهشی ۱۳۹۲/۹/۱۲ 89.5 KB
21 نمونه قرارداد سامانه ارتباط مستقيم با رياست دانشگاه‌ها و سازمان‌ها ۱۳۹۲/۹/۱۲ 89 KB
22 نمونه قرارداد پایگاه وب ویژه ی آزمایشگاه های تشخیص طبی ۱۳۹۲/۹/۱۲ 95.5 KB
23 نمونه قرارداد پایگاه وب ویژه ی کارخانه ها و کارگاه ها ۱۳۹۲/۹/۱۲ 100.5 KB
24 نمونه قرارداد پایگاه وب ویژه ی بیمارستانها و مراکز درمانی ۱۳۹۲/۹/۱۲ 96 KB
25 نمونه قرارداد پایگاه وب ویژه ی روابط عمومی ها ۱۳۹۲/۹/۱۲ 90 KB
26 قرارداد اولیه سایت های نیمه رایگان ۱۳۹۲/۹/۱۲ 87.5 KB
27 قرارداد پشتیبانی سایت های نیمه رایگان ۱۳۹۲/۹/۱۲ 44 KB
28 نمونه نامه انتقال دامنه آی آر به شناسه کاربری شرکت یکتاوب ۱۳۹۱/۱۱/۴ 71 KB
29 فرم نمونه رنگ پایگاه ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ 39.92 KB
30 فرم ارسال اطلاعات طراحی پایگاه همایش ۱۳۹۲/۱۰/۲ 95.5 KB
31 فرم ارسال اطلاعات طراحی پایگاه عمومی ۱۳۹۲/۱۰/۲ 95.5 KB
32 فرم ارسال اطلاعات طراحی پایگاه نشریه ۱۳۹۲/۱۰/۲ 94.5 KB
33 فایل اکسل دریافت اطلاعات برای چند پایگاه ۱۳۹۳/۶/۱۱ 34 KB
34 نمونه قرارداد خدمات اجرایی نشریات ۱۳۹۵/۲/۱۶ 70 KB