:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2413
1393/4/24
داستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سامانه داده هاي پژوهشي امکان تبدیل آی دی کاربران در جداول اکسل به نام فارسی یا انگلیسی آنها فراهم شود این امکان در انتهای بخش ارتباط با بانک اطلاعاتی MySQL اضافه شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید