:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2428
1393/5/13
بخش توسعه شركت یکتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه ارجاع تمامی نشانی ها به یک نشانی اصلی، با هدف کاهش مشکلات و نتیجه گیری بهتر در موتورهای جستجو انجام شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید