:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2419
1393/4/29
بخش توسعه شركت یکتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه امکان کپی کردن و انتقال تنظیمات و فایل های قالب های سفارشی بین زیربخش ها فراهم شود ابزار لازم در انتهای بخش تنظیمات قالب ها اضافه شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید