:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 1755
۱۳۸۹/۱/۲۵
سركار خانم رضائيان فصلنامه مهندسي پزشكي زيستي بخش نشريات تصحيح دسترسي كاربران تاييد شده و تغييراتي در بخش دسترسي به نسخه هاي نشريه انجام شد
# 1755
۱۳۸۹/۱/۲۵
سركار خانم رضائيان فصلنامه مهندسي پزشكي زيستي بخش نشريات امكان تعيين سريع نسخه هاي مجاز نشريات براي تمام كاربران مجاز اضافه شد
# 1755
۱۳۸۹/۱/۲۵
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه اصلاح گزارش گيري از فهرست اعمال كاربران بر اساس نام كاربري انجام شد
# 1755
۱۳۸۹/۱/۲۵
دكتر نجاري وزارت بهداشت سامانه داده هاي پژوهشي افزودن گزينه مجلات ايندكس شده در ISI براي جستجو در صفحه جستجو اضافه شد
# 1753
۱۳۸۹/۱/۲۳
آقاي دكتر طوسي دانشگاه علوم پزشكي سمنان سامانه طرح هاي پژوهشي امكان دسترسي مديران مقالات و پروژه ها به ارسال نتايج داوري به نگارندگان و مجريان به برنامه اضافه شد
# 1753
۱۳۸۹/۱/۲۳
آقاي دكتر طوسي دانشگاه علوم پزشكي سمنان سامانه طرح هاي پژوهشي امكان دسترسي مديران مقالات و پروژه ها به نتايج داوري به برنامه اضافه شد
# 1753
۱۳۸۹/۱/۲۳
سرادقي يكتاوب بخش عمومي برنامه اشكال نمايش @ اضافي در عنوان From در ايميل هاي ارسالي امكان اصلاح خودكار مشكل كاما در عنوان From در ايميل هاي ارسالي به برنامه اضافه شد.
# 1753
۱۳۸۹/۱/۲۳
محمد مصطفي دانشگاه علم و صنعت ايران بخش عمومي برنامه امكان حذف جمعي نظرات كاربران فراهم شود امكان حذف جمعي نظرات كاربران فراهم شد
# 1752
۱۳۸۹/۱/۲۲
خانم صابري پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات بخش دريافت و بررسي مقالات تنظيم كادر تاريخ در گزارش گيري از مقالات اشكال ايجاد مي كند. براي سهولت كار، كادر تنظيم سال شروع گزارش به صورت پيش فرض روي 1340 تنظيم شد.
# 1750
۱۳۸۹/۱/۲۰
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه تكميل بخش راهنماي صفحات و پيوندها گزينه هاي راهنماي جديد اضافه شدند.
# 1750
۱۳۸۹/۱/۲۰
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه امكان مشاهده فهرست تمام مديران پايگاه براي مديران از طريق صفحه info.xml.php در قسمت managers_info بخش راهنماي صفحات و پيوندها را ببينيد.
# 1750
۱۳۸۹/۱/۲۰
مهندس خردمندنيا نشريات دانشگاه صنعتي اصفهان بخش عمومي برنامه محاسبه تاريخ به روزرساني پايگاه بر اساس انتشار نشريات و گاهشمارها و بلوك ها علاوه بر موارد پيشين انجام شد.
# 1749
۱۳۸۹/۱/۲۰
نشريه ژنتيك در هزاره سوم بخش نشريات امكان فعال شدن پيوند چكيده انگليسي در صفحات فارسي فهرست مقالات و برعكس انجام شد.
# 1749
۱۳۸۹/۱/۲۰
نشريات دانشگاه علوم پزشكي ايران بخش نشريات اصلاح اشكال دريافت فايل مقالات در صفحات انگليسي انجام شد.
# 1748
۱۳۸۹/۱/۲۰
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه اضافه شدن گزينه انتخاب زيربخش به گزارش عملكرد كاربران در بخش گزارش گيري : بررسي اعمال كاربران اضافه شد.
# 1747
۱۳۸۹/۱/۲۰
آقاي مهندس باستين نشريات دانشگاه بقيه ا... بخش داوري مقالات اضافه شدن وضعيت انتخاب داور توسط سرگروه داوري به صفحه پرونده مقالات انجام شد.
# 1747
۱۳۸۹/۱/۲۰
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش دريافت و بررسي مقالات اصلاح دريافت و ويرايش مقالات توسط ارسال كنندگان اصلاح در تمام سايت هاي نشريات انجام شد.
# 1747
۱۳۸۹/۱/۲۰
آقاي دكتر جوان نشريه فيزيولوژي بخش دريافت و بررسي مقالات تصحيح گزينه دريافت توسط مدير پايگاه در فهرست اقدامات پرونده مقالات انجام شد.
# 1747
۱۳۸۹/۳/۴
آقاي دكتر جوان نشريه فيزيولوژي و فارماكولوژي بخش دريافت و بررسي مقالات امكان دسترسي عموم كاربران به فهرست مقالات پذيرفته شده در صف انتشار (منتشر نشده) در بخش تنظيمات نشريه اضافه شد.
# 1746
۱۳۸۹/۱/۲۰
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش نشريات خروجي XML مقالات و نشريات براي دانلود اصلاح شوند. انجام شد.
#
۱۳۸۹/۱۰/۱۶
کارشناسان پایگاه دوازدهمين کنگره بيوشيمي بخش دريافت و بررسي مقالات امکان تایید متن تعهدات ارسال مقاله توسط نگارندگان به وسیله چک باکس فراهم شود به بخش تنظیم متن های عمومی اضافه شد
#
۱۳۸۹/۳/۳۰
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق سامانه داده هاي پژوهشي صفحه نشاني خروجي هاي XML داده هاي پژوهشي براي فهرست كردن تمام خروجي ها ايجاد شود انجام شد
#
۱۳۸۹/۲/۳
حميدرضا پيراوي انجمن مهندسي صتايع ايران بخش عمومي برنامه امكان انعكاس فهرست كل مطالب پايگاه در صفحه اول بخش كدهاي قالب براي امكان نمايش RSS كل سايت و زيربخش ها توسعه يافت.
صفحه 28 از 28
...
28
بعدی
آخرین
 
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید