:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 1760
1389/1/31
zistaorgan نشريات دانشگاه بقيه ا... بخش دريافت و بررسي مقالات جلوگيري از دسترسي به ارسال فايل و توضيح ضميمه براي مقالات آرشيو شده و منتشر شده انجام شد
# 1759
1389/1/31
شركت آرين اداره كل تربيت بدني استان زنجان بخش عمومي برنامه اشكال در نمايش مطالب زيربخش ها در صفحه اصلي در بخش كادرهاي جانبي اصلاح شد
# 1758
1389/1/30
خانم دكتر وفاييان فصلنامه پژوهشي خون بخش نشريات امكان ارايه فهرست مقالات داراي بيشترين بازديد در صفحه اصلي پايگاه فراهم شود. در بخش تنظيمات نشريه اضافه شد.
# 1758
1389/1/30
آقاي دكتر فلاحي مجله پژوهش پرستاري ايران بخش دريافت و بررسي مقالات در بخش مديريت مقالات گزينه بايگاني با حذف فايل تنها براي يكي از فايل هاي انتخاب شده عمل مي كند. اصلاح شد.
# 1757
1389/1/29
دكتر طاهره چنگيز مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي بخش نشريات امكان ارسال نامه تشكر از داور امكان ارسال نامه تشكر از داور در صفحه پرونده مقاله اضافه شد.
# 1757
1389/1/29
دكتر طاهره چنگيز مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي بخش نشريات تغيير گزينه هاي اقدامات انجام شده روي مقالات امكان اضافه كردن اقدامات و وضعيت هاي سفارشي براي مقالات در صفحه تنظيمات مقالات ايجاد شد
# 1755
1389/1/25
آقاي محمد مصطفي دانشگاه علم و صنعت ايران بخش عمومي برنامه تغييراتي در سيستم ثبت نام و تغيير رمز عبور براي هماهنگي بيشتر با سيستم SSL انجام شد
# 1755
1389/1/25
سركار خانم رضائيان فصلنامه مهندسي پزشكي زيستي بخش نشريات تصحيح دسترسي كاربران تاييد شده و تغييراتي در بخش دسترسي به نسخه هاي نشريه انجام شد
# 1755
1389/1/25
سركار خانم رضائيان فصلنامه مهندسي پزشكي زيستي بخش نشريات امكان تعيين سريع نسخه هاي مجاز نشريات براي تمام كاربران مجاز اضافه شد
# 1755
1389/1/25
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه اصلاح گزارش گيري از فهرست اعمال كاربران بر اساس نام كاربري انجام شد
# 1755
1389/1/25
دكتر نجاري وزارت بهداشت سامانه داده هاي پژوهشي افزودن گزينه مجلات ايندكس شده در ISI براي جستجو در صفحه جستجو اضافه شد
# 1753
1389/1/23
آقاي دكتر طوسي دانشگاه علوم پزشكي سمنان سامانه طرح هاي پژوهشي امكان دسترسي مديران مقالات و پروژه ها به ارسال نتايج داوري به نگارندگان و مجريان به برنامه اضافه شد
# 1753
1389/1/23
آقاي دكتر طوسي دانشگاه علوم پزشكي سمنان سامانه طرح هاي پژوهشي امكان دسترسي مديران مقالات و پروژه ها به نتايج داوري به برنامه اضافه شد
# 1753
1389/1/23
سرادقي يكتاوب بخش عمومي برنامه اشكال نمايش @ اضافي در عنوان From در ايميل هاي ارسالي امكان اصلاح خودكار مشكل كاما در عنوان From در ايميل هاي ارسالي به برنامه اضافه شد.
# 1753
1389/1/23
محمد مصطفي دانشگاه علم و صنعت ايران بخش عمومي برنامه امكان حذف جمعي نظرات كاربران فراهم شود امكان حذف جمعي نظرات كاربران فراهم شد
# 1752
1389/1/22
خانم صابري پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات بخش دريافت و بررسي مقالات تنظيم كادر تاريخ در گزارش گيري از مقالات اشكال ايجاد مي كند. براي سهولت كار، كادر تنظيم سال شروع گزارش به صورت پيش فرض روي 1340 تنظيم شد.
# 1750
1389/1/20
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه تكميل بخش راهنماي صفحات و پيوندها گزينه هاي راهنماي جديد اضافه شدند.
# 1750
1389/1/20
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه امكان مشاهده فهرست تمام مديران پايگاه براي مديران از طريق صفحه info.xml.php در قسمت managers_info بخش راهنماي صفحات و پيوندها را ببينيد.
# 1750
1389/1/20
مهندس خردمندنيا نشريات دانشگاه صنعتي اصفهان بخش عمومي برنامه محاسبه تاريخ به روزرساني پايگاه بر اساس انتشار نشريات و گاهشمارها و بلوك ها علاوه بر موارد پيشين انجام شد.
# 1749
1389/1/20
نشريه ژنتيك در هزاره سوم بخش نشريات امكان فعال شدن پيوند چكيده انگليسي در صفحات فارسي فهرست مقالات و برعكس انجام شد.
# 1749
1389/1/20
نشريات دانشگاه علوم پزشكي ايران بخش نشريات اصلاح اشكال دريافت فايل مقالات در صفحات انگليسي انجام شد.
# 1748
1389/1/20
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه اضافه شدن گزينه انتخاب زيربخش به گزارش عملكرد كاربران در بخش گزارش گيري : بررسي اعمال كاربران اضافه شد.
# 1747
1389/1/20
آقاي مهندس باستين نشريات دانشگاه بقيه ا... بخش داوري مقالات اضافه شدن وضعيت انتخاب داور توسط سرگروه داوري به صفحه پرونده مقالات انجام شد.
# 1747
1389/1/20
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش دريافت و بررسي مقالات اصلاح دريافت و ويرايش مقالات توسط ارسال كنندگان اصلاح در تمام سايت هاي نشريات انجام شد.
# 1747
1389/1/20
آقاي دكتر جوان نشريه فيزيولوژي بخش دريافت و بررسي مقالات تصحيح گزينه دريافت توسط مدير پايگاه در فهرست اقدامات پرونده مقالات انجام شد.
# 1747
1389/3/4
آقاي دكتر جوان نشريه فيزيولوژي و فارماكولوژي بخش دريافت و بررسي مقالات امكان دسترسي عموم كاربران به فهرست مقالات پذيرفته شده در صف انتشار (منتشر نشده) در بخش تنظيمات نشريه اضافه شد.
# 1746
1389/1/20
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش نشريات خروجي XML مقالات و نشريات براي دانلود اصلاح شوند. انجام شد.
#
1389/10/16
کارشناسان پایگاه دوازدهمين کنگره بيوشيمي بخش دريافت و بررسي مقالات امکان تایید متن تعهدات ارسال مقاله توسط نگارندگان به وسیله چک باکس فراهم شود به بخش تنظیم متن های عمومی اضافه شد
#
1389/3/30
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق سامانه داده هاي پژوهشي صفحه نشاني خروجي هاي XML داده هاي پژوهشي براي فهرست كردن تمام خروجي ها ايجاد شود انجام شد
#
1389/2/3
حميدرضا پيراوي انجمن مهندسي صتايع ايران بخش عمومي برنامه امكان انعكاس فهرست كل مطالب پايگاه در صفحه اول بخش كدهاي قالب براي امكان نمايش RSS كل سايت و زيربخش ها توسعه يافت.
صفحه 27 از 28  
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید