:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 1774
1389/2/29
مديران نشريات مجلات ؟ بخش دريافت و بررسي مقالات غير فعال كردن دكمه اينتر براي فرم داوري براي جلوگيري از اشتباه در تاييد فرم انجام شد
# 1774
1389/2/29
مديران نشريات دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... بخش دريافت و بررسي مقالات مشاهده مقالات و تغييرات جديد توسط مديران مقالات در سيستم موجب تغييري نگردد امكان تنظيم اين گزينه، در بخش معرفي مديران مقالات اضافه شد
# 1773
1389/2/29
سركار خانم توكلي انجمن ساخت و توليد بخش انجمن هاي علمي فرم هاي عضويت بخش بانك اطلاعات متخصصان و شركت ها ساده تر شوند انجام شد
# 1772
1389/2/26
آقاي مهندس پورمعماري - خانم كاوندي دانشگاه علوم پزشكي زنجان سامانه طرح هاي پژوهشي اشكال در نمايش طرح هاي ارسال شده در صفحه شخصي اصلاح شد
# 1771
1389/2/20
مهندس كريم زاده دانشگاه علوم پزشكي زابل بخش عمومي برنامه امكان دريافت فايل هاي ارسال شده در فرم ها، توسط مدير نظام مديريت اطلاعاتي وجود ندارد اصلاح شد
# 1769
1389/2/15
خانم مهندس شريفي دانشگاه علم و صنعت ايران بخش عمومي برنامه اشكال در افزودن كاربر توسط مديران زيربخش برطرف شد
# 1769
1389/2/15
جناب آقاي نيرومند نشريه علمى - پژوهشى آرشيو رازي بخش دريافت و بررسي مقالات هنگام ارسال مقاله براي داوري امكان تشخيص و توقف خودكار ارسال مقاله به ارسال كنندگان و نويسندگان همان مقاله فراهم شود. انجام شد
# 1768
1389/2/15
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه راهنماي برنامه براي تطابق با تغييرات ويرايش و تكميل شود و بخش هاي جديد معرفي شوند انجام شد
# 1768
1389/2/15
دكتر دين محمدي دانشكده علوم اقتصادي بخش عمومي برنامه امكان كنترل دسترسي به ساعت و تاريخ درج مطالب براي مديران زيربخش ها در بخش تنظيمات پيشرفته اضافه شد.
# 1768
1389/2/15
خانم كريمي دانشكده علوم اقتصادي بخش عمومي برنامه اجباري شدن چكيده مطالب براي مطالبي كه براي نمايش در صفحه اصلي انتخاب مي شوند انجام شد
# 1767
1389/2/12
آقاي مهندس سرادقي International Journal of Industrial Engineering & Production Research بخش دريافت و بررسي مقالات عنوان مطالب در صفحه tops در بخش انگليسي سايت فارسي است اصلاح شد
# 1765
1389/2/12
سركار خانم ناخدا مجله ي غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران بخش دريافت و بررسي مقالات مقالات ارسال شده در سيستم ثبت نمي شوند اصلاح شد و به نويسندگان مواجه با اين مشكل، ايميل ارسال شد
# 1765
1389/2/6
آقاي دكتر جوان نشريه فيزيولوژي بخش نشريات پيوند مقالات داراي بيشترين بازديد در بخش انگليسي اشكال دارد اصلاح شد
# 1765
1389/2/6
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه نمايش دكمه هاي منوي بالايي در مرورگر فايرفاكس اشكال دارد اصلاح شد
# 1764
1389/2/5
آقاي دكتر جوان نشريه فيزيولوژي بخش دريافت و بررسي مقالات امكان حذف ركوردهاي قبلي درج شده در بانك اطلاعاتي براي مقالات جديد با كد تكراري در بخش تصحيح اشكالات عمومي اضافه شد
# 1764
1389/2/5
آقاي دكتر جوان نشريه فيزيولوژي بخش دريافت و بررسي مقالات اختصاص كدهاي تكراري به مقالات يك كاربر بعد از حذف كامل مقالات قبلي با تغييرات جديد، كد مقالات همواره غير تكراري خواهد بود
# 1764
1389/2/5
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه راهنماي برنامه براي تطابق با تغييرات ويرايش و تكميل شود و بخش هاي جديد معرفي شوند انجام شد
# 1763
1389/2/4
سركار خانم ابراهيمي مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان بخش داوري مقالات اشكال در دريافت فايل ضميمه شده توسط داوران عادي توسط داور اصلي اصلاح شد
# 1762
1389/2/3
حميدرضا پيراوي انجمن مهندسي صنايع ايران بخش عمومي برنامه امكان انعكاس فهرست كل مطالب پايگاه در صفحه اول بخش كدهاي قالب براي امكان نمايش RSS كل سايت و زيربخش ها توسعه يافت.
# 1762
1389/2/3
خانم مهندس شيرزادي دانشگاه علوم پزشكي ايران بخش عمومي برنامه تسهيل يافتن افراد براي ارسال پيام امكان فيلتر كردن كاربران در بخش ارسال پيام به كاربران اضافه شد
# 1761
1389/2/3
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه تكميل و فعال سازي بخش ارسال پيشنهاد و اشكال امكانات جديدي براي اين بخش در نظر گرفته شد.
# 1761
1389/2/3
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه امكان ويرايش فرم نظام مديريت اطلاعاتي براي فرم هاي داراي محدوديت پر كردن وجود ندارد اصلاح شد
# 1760
1389/2/1
مهندس علي منصوري دانشگاه شهيد چمران بخش عمومي برنامه تغيير سطوح دسترسي كاربران از بخش مديريت كاربران اشكال دارد توضيحاتي به بخش مديريت كاربران اضافه شد و تغييراتي ايجاد شد
# 1760
1389/1/31
zistaorgan نشريات دانشگاه بقيه ا... بخش دريافت و بررسي مقالات جلوگيري از دسترسي به ارسال فايل و توضيح ضميمه براي مقالات آرشيو شده و منتشر شده انجام شد
# 1759
1389/1/31
شركت آرين اداره كل تربيت بدني استان زنجان بخش عمومي برنامه اشكال در نمايش مطالب زيربخش ها در صفحه اصلي در بخش كادرهاي جانبي اصلاح شد
# 1758
1389/1/30
خانم دكتر وفاييان فصلنامه پژوهشي خون بخش نشريات امكان ارايه فهرست مقالات داراي بيشترين بازديد در صفحه اصلي پايگاه فراهم شود. در بخش تنظيمات نشريه اضافه شد.
# 1758
1389/1/30
آقاي دكتر فلاحي مجله پژوهش پرستاري ايران بخش دريافت و بررسي مقالات در بخش مديريت مقالات گزينه بايگاني با حذف فايل تنها براي يكي از فايل هاي انتخاب شده عمل مي كند. اصلاح شد.
# 1757
1389/1/29
دكتر طاهره چنگيز مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي بخش نشريات امكان ارسال نامه تشكر از داور امكان ارسال نامه تشكر از داور در صفحه پرونده مقاله اضافه شد.
# 1757
1389/1/29
دكتر طاهره چنگيز مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي بخش نشريات تغيير گزينه هاي اقدامات انجام شده روي مقالات امكان اضافه كردن اقدامات و وضعيت هاي سفارشي براي مقالات در صفحه تنظيمات مقالات ايجاد شد
# 1755
1389/1/25
آقاي محمد مصطفي دانشگاه علم و صنعت ايران بخش عمومي برنامه تغييراتي در سيستم ثبت نام و تغيير رمز عبور براي هماهنگي بيشتر با سيستم SSL انجام شد
صفحه 27 از 28  
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید