:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2366
1392/11/20
موسوی ششمين کنفرانس نظريه گروه های ايران بخش عمومي برنامه امکان خارج کردن کاربران تایید شده از فهرست تایید شدگان فراهم شود در بخش تایید ثبت نام کاربران اضافه شد
# 2365
1392/11/15
شریفی مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بخش داوري مقالات اشکال عدم نمایش همه مقالات در گواهی داوری داوران برطرف شود انجام شد
# 2364
1392/11/13
مدیر پایگاه هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بخش داوري مقالات وضعیت مقالات توسط سرگروه های داوری قابل مشاهده باشد انجام شد
# 2363
1392/11/13
دکتر بخشی انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران بخش عمومي برنامه امکان دسته بندی گروه های پرداخت برای نمایش سفارشی تعدادی از گروه ها برای کاربران فراهم شود انجام شد. بخش تنظیمات گروه های پرداخت را ببینید.
# 2362
1392/11/10
مدیر پایگاه هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بخش داوري مقالات اشکال عدم درج ارزش عددی پاسخ ها در فایل اکسل نتایج داوری برطرف شود انجام شد
# 2362
1392/11/10
مدیر پایگاه هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بخش داوري مقالات امکان دریافت فایل های فرعی مقالات (بدون نام، مقاله کامل و پیش نیاز) برای سرگروه های داوری فراهم شود انجام شد
# 2361
1392/11/4
مدیر پایگاه هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بخش عمومي برنامه امکان دریافت اطلاعات کاربری و نیز وضعیت مقالات هر فرد توسط نویسندگان مقاله فراهم شود انجام شد. بخش راهنمای صفحات و مطالب را ببینید
# 2360
1392/10/30
دکتر بخشی انجمن علوم و تکنولوژی سطح ايران بخش عمومي برنامه گزارش قابل ویرایش و سفارشی سازی کارت های کاربران به برنامه اضافه شود به بخش گزارش گیری اضافه شد
# 2359
1392/10/30
دکتر بخشی انجمن علوم و تکنولوژی سطح ايران بخش عمومي برنامه امکان تعیین دسترسی برای کاربران ثبت شده تایید شده در بخش مدیریت اسناد فراهم شود به بخش مدیریت اسناد اضافه شد
# 2353
1392/10/18
خانم موسوی ششمین کنفرانس نظریه گروه های ایران بخش عمومي برنامه امکان نمایش فهرست افراد ثبت شده در صفحات پایگاه به صورت خودکار فراهم شود انجام شد. بخش مدیریت کاربران را ببینید
# 2352
1392/10/18
خانم بطحایی دوازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران بخش عمومي برنامه امکان نمایش وضعیت هوای شهر مورد نظر فراهم شود انجام شد. بخش ابزارهای کمکی را ببینید
# 2350
1392/10/11
مدیر پایگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد بخش عمومي برنامه امکان تبدیل تاریخ های ناخوانا در خروجی MySQL به فرمت خوانا تر فراهم شود انجام شد
# 2349
1392/10/10
بخش توسعه شركت یکتاوب افزار شرق بخش داوري مقالات امکان عدم تغییر وضعیت مقالات در هنگام ارسال برای داوری فراهم شود به عنوان یک گزینه در بخش ارسال مقاله برای داور اضافه شد
# 2349
1392/10/10
مدیر پایگاه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند‎ بخش داوري مقالات امکان ارسال مقالات پذیرفته و رد شده غیر نهایی برای داوران فراهم شود انجام شد.
# 2348
1392/10/8
مدیر پایگاه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند‎ بخش دريافت و بررسي مقالات تغییر وضعیت های مقالات به برخی وضعیت های پذیرفته شده یا رد شده به صورت کلی ثبت می شوند ثبت وضعیت ها دقیق تر شدند
# 2348
1392/10/8
مدیر پایگاه ششمین کنفرانس نظریه گروه های ایران بخش عمومي برنامه در بخش تنظیمات ثبت نام، توضیحات فراگذاری تصویر کاربران در بخش های فارسی و انگلیسی تفکیک شوند انجام شد
# 2342
1392/10/4
نصرالهي مجله مرمت و معماري ايران‎ بخش داوري مقالات گزینه ارسال پیامک به داور در صفحه انتخاب داوران نمایش داده نمی شود اصلاح شد
# 2337
1392/9/25
مدیر پایگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد سامانه داده هاي پژوهشي تصاویر اعضای هیات علمی در صفحه کارنامه علمی آنها به شکل کوچک و هم اندازه نمایش داده شود انجام شد
# 2334
1392/9/17
بخش توسعه شركت یکتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه امکان فراگذاری و سپس باز کردن یا unzip کردن فایل های زیپ فراهم شود در بخش مدیریت فایل ها و پوشه ها اضافه شد
# 2333
1392/9/16
مدیر پایگاه دفتر مجله علوم آماری بخش داوري مقالات نام کاربری نگارنده مقاله از نامگذاری فایل های ضمیمه ای که برای دبیران علمی ارسال می شود حذف شود انجام شد
# 2326
1392/9/11
خانم هاديان دانشگاه اصفهان - نشریه تاكسونومي و بيوسيستماتيك بخش داوري مقالات رخدادهای انصراف از داوری و انصراف از تعیین داور در بخش اقدامات انجام شده نیز ثبت شوند انجام شد.
# 2324
1392/9/10
دکتر کبیری دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش نشريات در بخش مشاهده مقالات برای کاربران، سازمان های تکراری نگارندگان با کد مشترک نمایش داده شوند انجام شد
# 2324
1392/9/10
آقاجانپور International Journal of Molecular and Cellular Medicine بخش داوري مقالات ارسال ایمیل در هنگام اطلاع رسانی برای کنسل شدن داوری اختیاری شود انجام شد
# 2323
1392/9/9
آقای شریفی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايلام بخش دريافت و بررسي مقالات وضعیت های غیر فعال مقالات در صفحه پرونده مقالات مشخص باشند انجام شد
# 2321
1392/9/6
مدیر پایگاه مجله ي بيمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش داوري مقالات کادرهای مربوط به انتخاب داور یا نوشتن مشخصات داور برای سرگروه داوری اجباری باشند تا نتواند فرم خالی را تایید کند انجام شد
# 2321
1392/9/5
مدیر پایگاه مجله ي بيمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش داوري مقالات هنگام ارسال ایمیل حاوی رمز عبور به داوران رمز عبور صحیح ارسال نمی شود و داوران داوطلب نیز ایمیل را دریافت می کنند اصلاح شد
# 2320
1392/9/5
بخش توسعه شركت یکتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه برنامه برای سازگاری با php 5.4 ارتقا داده شود انجام شد
# 2315
1392/8/20
بخش توسعه شركت یکتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه امکان انتخاب تغییر یا عدم تغییر تاریخ بروزرسانی مطالب پایگاه توسط مدیر پایگاه فراهم شود انجام شد
# 2314
1392/8/19
دفتر نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بخش داوري مقالات هنگام ارسال نامه یادآوری برای داور، پیامک مربوطه نیز برای داور ارسال شود انجام شد
# 2313
1392/8/19
مدیر پایگاه نشریه مطالعات مدیریت ورزشی بخش داوري مقالات بعد از تایید داوران پیشنهادی توسط سرگروه، مقاله برای داور مربوطه ارسال نمی شود اشکال فقط مربوط به بخش تایید پیشنهاد ها بود و برطرف شد
صفحه 3 از 28  
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید