:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2400
1393/3/6
خانم کریمی دانشکده علوم اقتصادی بخش عمومي برنامه نمایش مستقیم مطالب برای مدیران صفحات امکان پذیر شود برای مدیران صفحات نیز دکمه مشاهده به صفحه مدیریت مطالب اضافه شد
# 2398
1393/2/22
دفتر نشریه ژنتيك در هزاره سوم بخش دريافت و بررسي مقالات امکان ارسال ایمیل آگهی دهنده از ویرایش شدن مقالات، برای مدیران پایگاه فراهم شود انجام شد
# 2398
1393/2/22
آبیار انجمن آمار ايران بخش انجمن هاي علمي امکان فهرست گیری تفکیکی از کاربران مشارکت کننده در انتخابات فراهم شود انجام شد
# 2397
1393/2/22
مساح فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي بخش نشريات امکان ویژه ای برای درج ویژه نامه در بین نسخه های نشریه اضافه شود انجام شد
# 2397
1393/2/22
مدیر پایگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بخش عمومي برنامه امکان تنظیم دریافت دو نوع فایل مجزا از کاربران هنگام ثبت نام یا تغییر مشخصات فراهم شود انجام شد. بخش تنظیمات ثبت نام را ببینید.
# 2396
1393/2/22
نعیمی صدیق هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بخش كنفرانس ها امکان محاسبه هزینه ثبت نام بر اساس تاریخ های ثبت نام، ارسال مقاله و پرداخت کامل تر شود انجام شد
# 2395
1393/2/10
هادیان مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان بخش داوري مقالات اشکال تایید فرم های ناتمام داوری با روش حذف دکمه تایید داوری و الزام ویرایش نهایی فرم داوری برطرف گردد انجام شد
# 2394
1393/2/10
گنج پرور مجله طب جانباز بخش دريافت و بررسي مقالات اشکال ثبت نشدن اقدام تغییر وضعیت مقاله به حالت آماده ویرایش در هنگام ثبت توضیح ضمیمه برطرف شود. انجام شد
# 2394
1393/2/9
اسدی مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بخش دريافت و بررسي مقالات امکان ارسال مجدد نامه های بایگانی شده در پرونده مقاله برای افراد مورد نظر فراهم شود انجام شد
# 2393
1393/2/7
هادیان مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان بخش دريافت و بررسي مقالات امکان جستجوی مقالات بر اساس زبان مقاله به صفحه فهرست و پرونده مقالات اضافه شود انجام شد
# 2392
1393/2/7
آبیار انجمن آمار ايران بخش عمومي برنامه تسهیلات بخش مدیریت کاربران در بخش تایید ثبت نام کاربران نیز در دسترس باشند انجام شد
# 2392
1393/2/7
هادیان مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان بخش دريافت و بررسي مقالات اشکال نمایش آخرین وضعیت مقاله در صفحه پرونده مقالات برای کاربران برطرف گردد. انجام شد
# 2391
1393/1/18
اسدی مجله بالینی پرستاری و مامایی بخش دريافت و بررسي مقالات اشکال نمایش فایل های پیش نیاز مقالات در بخش فهرست و پرونده مقالات برطرف شود انجام شد
# 2390
1393/1/18
عباسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بخش عمومي برنامه امکان دسته بندی نمایش عنوان مطالب در بخش مدیریت مطالب فراهم شود انجام شد
# 2386
1393/1/1
دفتر مجله مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان بخش نشريات امکان تنظیم نمایش پیوند فایل اصلی مقاله در صفحات فارسی و انگلیسی فهرست مقالات به صورت مجزا فراهم شود انجام شد. بخش تنظیمات نشریه را ببینید
# 2385
1392/12/29
مدیر پایگاه سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سامانه داده هاي پژوهشي امکان جستجوی طرح ها با توجه به تاریخ ارسال و تصویب و خاتمه فراهم شود در بخش مديريت طرح‌های تحقيقاتي اضافه شد
# 2383
1392/12/23
آقاجانپور مجله بین المللی پزشکی مولکولی و سلولی بخش داوري مقالات در صورت دستی بودن امتیاز داوری، امکان تعیین امتیاز و ساعت داوری از طریق پرونده مقاله فراهم شود انجام شد
# 2383
1392/12/22
آقای شاه محمدی شرکت صنعتی سردسازخودرو بخش عمومي برنامه امکان نمایش پیش فاکتور در بخش فروشگاه کالا و خدمات فراهم شود انجام شد
# 2381
1392/12/22
معتمدی انتشارات دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بخش عمومي برنامه اشکال در نمایش خریدهای جدید کتاب در صفحه اصلی مدیریت برطرف شود انجام شد
# 2381
1392/12/18
بخش توسعه شركت یکتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه امکان جستجوی صفحات مورد نظر در بخش فهرست اعمال کاربران فراهم شود انجام شد
# 2379
1392/12/11
صفرزاده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی بخش عمومي برنامه برای جلوگیری از دسترسی رباتهای گردآوری کننده ایمیل ها، علامت @ در ایمیل اساتید با تصویر جایگزین شود انجام شد
# 2377
1392/12/9
رئیسی مجله دانش و پژوهش در آموزش زبان انگلیسی بخش داوري مقالات نمایش چکیده و کلیدواژه های فارسی و انگلیسی در صفحه داوران متناسب با زبان تنظیم شود انجام شد
# 2375
1392/12/5
خانم آبیار انجمن آمار ایران بخش انجمن هاي علمي تعداد افراد رای دهنده در انتخابات و رای گیری ثبت شده و نمایش داده شود انجام شد. با توجه به امکان اضافه شده و اشکال عدم ثبت کاربران، بهتر است رای گیری های جاری را حذف کرده و دوباره اضافه کنید
# 2374
1392/12/4
مدیر پایگاه مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند بخش دريافت و بررسي مقالات امکان مشاهده فهرست کامل مقالات (شامل پذیرفته یا رد شده ها) در صفحه تعیین دسترسی برای مدیران مقالات فراهم شود انجام شد. لینک های بالای صفحه مذکور را ببینید
# 2373
1392/12/4
موسوی ششمين کنفرانس نظريه گروه های ايران بخش كنفرانس ها امکان نمایش وضعیت مقالات در صفحه فهرست مقالات پذیرفته شده فراهم شود انجام شد
# 2373
1392/12/4
آقاجانپور International Journal of Molecular and Cellular Medicine بخش نشريات امکان تنظیم عدم نمایش پیوند فایل کامل مقالات در صفحه فهرست مقالات نشریه فراهم شود انجام شد
# 2372
1392/12/2
مدیر پایگاه مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، علوم آب و خاک بخش دريافت و بررسي مقالات امکان تعیین مقالات انتخاب شده برای پرداخت هزینه فراهم شود انجام شد. بخش تنظیمات پرداخت هزینه را ببینید
# 2371
1392/12/1
خانم آبیار انجمن آمار ایران بخش انجمن هاي علمي اشکال انتخاب بیش از حد مجاز توسط کاربران در ماژول انتخابات انجمن های علمی برطرف شود انجام شد
# 2371
1392/11/29
مدیر پایگاه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند بخش داوري مقالات امکان درج توضیح خلاصه برای داوری در هنگام ارسال مقاله برای داور فراهم شود انجام شد
# 2370
1392/11/28
مدیر پایگاه نشريه فیزیولوژی ورزشي بخش داوري مقالات امکان غیر فعال کردن نمایش داوری های با تاخیر کم بدون تغییر تاریخ داوری فراهم شود انجام شد. بخش داوری های دارای تاخیر کم را ببینید.
صفحه 2 از 28  
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید