بایگانی بخش ویژگی‌های برنامه برای نصب

:: نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری - ۱۳۸۴/۱۱/۵ -