برگزاری کارگاه آموزشی و اجرایی نشریات


برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی می‌توانید با دپارتمان اجرایی یکتاوب (۶۶۱۷۷۱۶۸ و ۶۶۱۷۷۱۸۰) نیز تماس بگیرید. امکان برگزاری رایگان کارگاه در شهرستان برای دانشگاه هایی که بیش از ۵ سامانه یکتاوب را به صورت فعال در اختیار دارند فراهم است و برای تعداد کمتر کارگاه ها در تهران و تا حد امکان به صورت تجمیعی برگزار خواهد شد.

اطلاعیه مرتبط را می توانید اینجا مطالعه کنید.

:: مشخصات تکمیل کننده

لطفا اطلاعات را دقیق وارد نمایید تا برای هماهنگی با شما تماس گرفته شود.


نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
تلفن ثابت (کد شهرستان + تلفن + داخلی)
:: مشخصات کارگاه

نام سازمان
نشانی سایت نشریه (حداقل یک نشریه درج شود)
تعداد نشریات متقاضی کارگاه
تعداد تقریبی افراد شرکت‌کننده در کارگاه
کارگاه‌های مورد نظر
 آموزش جامع نرم‌افزار
 نمايه‌سازی
 اخلاق نگارش و نشر
 آموزش ويراستار ارشد مقاله
 داوری تخصصی
تاريخ‌های پيشنهادی برای برگزاری کارگاه
توضیحات