امکان اتصال به smtp سازمانی برای ارسال ایمیل در سرورهای یکتاوب

با توجه به محدودیت های ایجاد شده در تنظیمات smtp و به منظور افزایش امنیت، تا سال 1395 امکان اتصال به سرویس smtp سازمانی برای سایت های نصب شده روی سرورهای اصلی یکتاوب وجود نداشت. یعنی مثلا اگر سایت http://journal.uni.ac.ir روی سرور یکتاوب نصب شده بود نمی توانست برای ارسال ایمیل از smtp سازمان خودش و با نشانی mail.uni.ac.ir استفاده کند.

با توجه به مشکلی که در این روش ایجاد می شد (بلوک شدن ایمیل به خصوص در سازمان مربوطه و اعتبار کمتر ایمیل ها) این امکان فراهم شده است که بتوانید از سرویس smtp سازمان خود برای ارسال ایمیل ها استفاده کنید.

برای این منظور بخش ابتدا باید نشانی سایت خود و نیز IP مربوط به سرور MAIL را برای ما ارسال کنید تا تنظیمات لازم در سرور یکتاوب انجام شود. سپس در بخش تنظیمات پست الکترونیک وارد شده و تنظیمات لازم را مشابه تصویر زیر انجام دهید:

AWT IMAGE