سامانه مدیریت داده های پژوهشی و پایش نشریات

مدیریت الکترونیک دادههای پژوهشی‌

سماع: سامانه مدیریت اطلاعات علمی

سامانه‌ی مدیریت الکترونیک داده‌های پژوهشی‌ به منظور سازماندهی و مدیریت الکترونیک داده های پژوهشی توسعه یافته است. با کمک این سامانه تمام مراحل  گردآوری، ورود خودکار اطلاعات و بازیابی داده ها به صورت الکترونیک و منظم قابل انجام است. سامانه مدیریت الکترونیک داده های پژوهشی دارای سه بخش اصلی مدیریت و اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه، مدیریت تنظیم و دریافت داده‌ها و نیز بخش انتشار، آمارگیری و جستجوی داده‌ها است. ابزارهای قدرتمند مدیریت محتوا امکان ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه داده‌های پژوهشی‌ را فراهم می‌کنند. بخش مدیریت تنظیم و دریافت داده‌ها ابزارهایی برای گردآوری داده‌ها در اختیار مدیر پایگاه و نمایندگان بخش‌های تولیدکننده‌ی اطلاعات در سازمان می‌گذارد و بخش انتشار، آمارگیری و جستجوی داده‌ها امکان دسترسی سریع و موثر به داده‌ها را فراهم می‌کند. 

یکی از فواید راه اندازی این سامانه امکان گردآوری و عرضه مقالات تمام نشریات و همایش ها و ... به صورت یک بانک اطلاعاتی یکپارچه است که می تواند باعث گردد مقالات در جستجوی گوگل اسکالر بهتر و کاملتر عرضه شوند و در نتیجه web rank کل دانشگاه بالاتر برود. برای این منظور در نسخه جدید امکان کپی کردن فایل مقالات PDF  برای ایجاد نظم و دسته بندی بهتر فراهم شده است.


مدیریت یکپارچه و پایش و ارزیابی نشریات
یکی از امکانات مهم سامانه داده ها، امکان گزارش گیری از تمام داده های مدیریتی پایگاه ها می باشد. این امر امکان پایش و ارزیابی سایت های نشریات را فراهم می کند. برخی شاخصهای مهم که از سایت ها گردآوری می شوند عبارتند از:

 • تمام اطلاعات اصلی مقالات (برای جستجو و گزارش گیری یکپارچه)
 • اطلاعات نحوه مدیریت سایت ها (تعداد مطالب و صفحات و کاربران و آخرین تاریخ ورود ادمین و تماس ها و ...)
 • اطلاعات مقالات (تعداد مقالات، تاریخ آخرین مقاله دریافتی و آمار وضعیت مقالات)
 • اطلاعات داوری مقالات (تعداد داوران، تعداد مقالات داوری شده و نشده توسط هر یک و ...)

علاوه بر این امکانات، امکان تهیه بانک اطلاعات مرکزی کاربران با امکان ثبت نام افراد در این سامانه و login به تمام سایت های نشریات نیز وجود دارد.

فهرست بانک های اطلاعاتی این سامانه عبارت است از:

 • فهرست سازمان‌ها، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و ...
 • فهرست نشریات و مقالات + پوشش کامل فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالات
 • سامانه اطلاعات نشریات
 • فهرست کنفرانس‌ها+ پوشش کامل فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالات
 • فهرست طرح‌های تحقیقاتی+ پوشش کامل فرآیند دریافت، داوری و انتشار طرح ها و پایان نامه ها
 • فهرست پایان‌نامه‌ها
 • فهرست کتابخانه ها
 • فهرست پایگاه های اطلاعاتی و منابع اطلاع رسانی
 • فهرست کتاب ها +  سامانه معرفی و نظرسنجی درباره کتاب ها
 • فهرست ترجمه های ثبت شده
 • فهرست کمیته‌ها و شوراها
 • فهرست محصولات و تولیدات
 • فهرست جوایز و رتبه‌ها
 • فهرست اختراعات
 • فهرست فرصت های مطالعاتی
 • فهرست مدیران و معاونان
 • کارنامه علمی اعضای هیات علمی با دسترسی کامل

برای دریافت جداول اطلاعات وارد شده و نیز ورود مجدد داده ها می توانید از بخش ارتباط با بانک اطلاعاتی (MySQL) استفاده نمایید.


مطلب مرتبط:
معرفی سماع:
سامانه مدیریت اطلاعات علمی