پرسش‌های متداول


:: برنامه یکتاوب - مدیریت مطالب
# چگونه می توانیم جملات انگلیسی را در متن فارسی طوری نمایش دهیم که چپ چین باشند؟

اگر مطلبی در پايگاه منتشر می‌کنيد که بخشی از آن به زبان فارسی و بخشی به زبان انگليسی است، ممکن است در راست‌چين کردن و چپ‌چين کردن اين جور مطالب مشکل داشته باشيد. برای مثال ممکن است متن نامه‌های الکترونيک فرستاده شده از پايگاه را به دو زبان فارسی و انگليسی تنظيم کنيد. نمونه‌ی زير را ببينيد:

AWT IMAGE

   
    برای اين که متن انگليسی چپ چين و متن فارسی راست چين شود، کد دايو (</div>) می تواند به شما کمک کند.
 - برای چپ چين ماندن متن انگليسی کد <div dir="ltr"> را در آغاز بخش و کد </div> را در پايان آن وارد کنيد. در اين کد ltr به معنای left to right است.
 - برای راست چين ماندن متن فارسی کد <div dir="rtl">  را در آغاز بخش و کد </div> را در پايان آن وارد کنيد. در اين کد rtl به معنای right to left است.

AWT IMAGE


1391/10/25 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید