پرسش‌های متداول


:: برنامه یکتاوب - بخش داوری
# آيا امكان دسترسي داور به اطلاعات كامل مقاله، نظرات ساير داوران و فايل هاي ضميمه وجود دارد؟
در برنامه امكان ارسال مقاله به داور اصلي ‌‌‌فراهم شده است. داور اصلي‌‌‌به پرونده مقاله و نظرات ساير داوران براي‌‌‌مقاله ارسال شده دسترسي‌‌‌خواهد داشت.
۱۳۸۸/۸/۲۶ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید