پرسش‌های متداول


:: برنامه یکتاوب - بخش مدیران برنامه
# برای دسترسی یکی از کاربران به گزارش های سفارشی بخش نظام مدیریت اطلاعاتی چه کار کنم؟
برای ایجاد دسترسی در بخش نظام مدیریت اطلاعاتی: گزارش گیری اقدام به ساخت گزارش نمایید و هنگام تکمیل مراحل، کد کاربر یا کاربران مورد نظر را وارد نمایید. پس از تکمیل مراحل نشانی گزارش را در اختیار فرد مورد نظر قرار دهید.

1388/9/3 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید