پرسش‌های متداول


:: عقد قرارداد، راه اندازی و پشتیبانی پایگاه و خدمات مربوطه
# آيا پشتيباني برنامه براي سال هاي بعدي الزامي است؟
خير. هر چند توصيه مي شود براي استمرار خدمات آموزش، تهيه پشتيبان و به روز رساني برنامه قرارداد پشتيباني بسته شود.
1388/8/26 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید