مدیریت اسناد و فایل‌ها

اسناد محرمانه
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 شماره تلفن های شرکت و پرسنل یکتاوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ 53.5 KB
2 قبض تلفن jpg ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 91.6 KB
3 صفحه اول سند ثبت نام ایرانسل ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 165.5 KB
4 صفحه دوم سند ثبت نام ایرانسل ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 162.77 KB
5 نمونه نامه معرفی نماینده شرکت pdf ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 45.56 KB
6 قبض تلفن tiff ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 187.74 KB
7 نمونه نامه معرفی نماینده شرکت tiff ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 182.92 KB
8 مدارک مدیرعامل tif ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 275.15 KB
9 مدارک مدیرعامل tif ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 275.15 KB