مدیریت اسناد و فایل‌ها

هزینه ها، فرم ها و اسناد قرارداد
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 سند اعلام هزینه کل خدمات (خرید جدید، پشتیبانی و سرور) 1400/4/23 133.5 KB
2 روش کار و هزینه ورود یا انتقال اطلاعات مقالات 1399/6/10 67 KB
3 نمونه قرارداد انجمن 1394/11/10 92 KB
4 نمونه قرارداد نشریه 1394/11/10 96 KB
5 نمونه قرارداد همایش 1394/11/10 98 KB
6 نمونه قرارداد سامانه مديريت انتشارات و فروشگاه الکترونيک کتاب، کالا و خدمات 1392/9/12 91 KB
7 نمونه قرارداد سازمان 1392/9/12 85 KB
8 نمونه قرارداد دانشگاه 1392/9/12 91 KB
9 نمونه قرارداد سامانه ثبت سوابق و کارنامه اعضای هیات علمی 1392/9/12 85.5 KB
10 نمونه قرارداد سامانه داده های پژوهشی 1392/9/12 85 KB
11 نمونه قرارداد سامانه طرح های پژوهشی 1392/9/12 98 KB
12 نمونه قرارداد افزودن زبان جدید به پایگاه 1393/6/2 86.5 KB
13 نمونه قرارداد پايگاه ويژه اعضای هيات علمی و پژوهشگران 1392/9/12 88.5 KB
14 نمونه قرارداد سامانه اعتبارسنجی و ارزشيابی نيمه‌خودکار زيربخش‌های وب 1392/9/12 89.5 KB
15 نمونه قرارداد سامانه ثبت ايده‌ها برای مديريت خلاقانه سازمان‌ها 1394/11/10 89 KB
16 نمونه قرارداد سامانه ثبت ساعات حضور کارکنان و اعضای هيات علمی 1392/9/12 89 KB
17 نمونه قرارداد سامانه آموزش و آزمون کارکنان 1392/9/12 88.5 KB
18 نمونه قرارداد سامانه ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها 1392/9/12 85 KB
19 نمونه قرارداد سامانه مديريت و يکپارچه‌سازی اطلاعات 1394/11/10 88.5 KB
20 نمونه قرارداد سامانه مديريت پايگاه سازمان‌های علمی و پژوهشی 1392/9/12 89 KB
21 نمونه قرارداد سامانه ارتباط مستقيم با رياست دانشگاه‌ها و سازمان‌ها 1392/9/12 89.5 KB
22 نمونه قرارداد پایگاه وب ویژه ی آزمایشگاه های تشخیص طبی 1392/9/12 96 KB
23 نمونه قرارداد پایگاه وب ویژه ی کارخانه ها و کارگاه ها 1392/9/12 97 KB
24 نمونه قرارداد پایگاه وب ویژه ی بیمارستانها و مراکز درمانی 1392/9/12 96 KB
25 نمونه قرارداد پایگاه وب ویژه ی روابط عمومی ها 1392/9/12 90 KB
26 قرارداد اولیه سایت های نیمه رایگان 1392/9/12 87.5 KB
27 قرارداد پشتیبانی سایت های نیمه رایگان 1392/9/12 44 KB
28 نمونه نامه انتقال دامنه آی آر به شناسه کاربری شرکت یکتاوب 1391/11/4 71 KB
29 فرم نمونه رنگ پایگاه 1391/11/26 39.92 KB
30 فرم ارسال اطلاعات طراحی پایگاه همایش 1392/10/2 95.5 KB
31 فرم ارسال اطلاعات طراحی پایگاه عمومی 1392/10/2 95.5 KB
32 فرم ارسال اطلاعات طراحی پایگاه نشریه 1392/10/2 94.5 KB
33 فایل اکسل دریافت اطلاعات برای چند پایگاه 1393/6/11 34 KB
34 نمونه قرارداد خدمات اجرایی نشریات 1395/2/16 70 KB