مدیریت اسناد و فایل‌ها

آموزش مديران
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 مستند راهنمای آموزشی برنامه یکتاوب 1391/9/8 102.5 KB
2 سند داوری الکترونیک 1391/10/25 270.7 KB
3 چند کد عمومی کاربردی 1391/10/25 545 KB
4 چگونه فرم داوری بسازیم 1391/10/25 240 KB
5 راهنمای مدیریت استاندارد مجلات پژوهشی 1398/7/21 2349.31 KB