معرفی طرح حمایت

 | تاریخ ارسال: 1397/11/20 | 
توجه: تخفیف طرح حمایت تنها تا پایان سال 1397 برقرار است و اگر پرداخت قرارداد یا فاکتورهای مربوطه به سال جدید موکول شود، تمام تخفیف ها لغو شده و هزینه های جدید اعلام شده در سال جدید در نظر گرفته خواهند شد. در سال 97 حداقل 25 درصد افزایش هزینه خواهیم داشت تا بتوانیم هزینه های افزایش یافته پرسنل، سرور و سایر موارد را تا حدی جبران کنیم.

مقدمه
هر چند سال یکبار شرایط خاصی در کشورمان شکل می گیرد که منجر به فشارهای اقتصادی می شود و در این شرایط یکی از اولین مراکزی که تحت فشار قرار می گیرند دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی هستند. در شرایط حساس فعلی با توجه به افزایش هزینه ها در تمامی سطوح، بسیاری از شرکت ها هزینه های خود را افزایش داده و ما نیز به ناچار مجبور به پیروی از این قاعده خواهیم بود. اما برای حمایت از دانش و پژوهش تصمیم گرفته ایم طی یک دوره محدود هزینه ها را کاهش دهیم تا بتوانیم همراهی با مشتریان را ادامه دهیم. برای جبران هزینه های شرکت، سازمان ها نیز باید شرایط خرید و پرداخت خاصی را در نظر بگیرند. یعنی در تمام سطوح برای افزایش کارآیی و کاهش هزینه های متقابل از همدیگر حمایت کنیم.

میزان و شرایط تخفیف
طی این طرح هزینه های خرید سامانه ها تا 50 درصد مشمول تخفیف قرار می گیرند. یعنی مثلا به جای 40 میلیون ریال هزینه اصلی خرید سامانه نشریه، تنها 20 میلیون ریال دریافت می شود.

برای استفاده از این تخفیف حتما باید تمامی شرایط زیر در نظر گرفته شوند:
1- تمام مبلغ سامانه ها به صورت یکجا و در ابتدای عقد قرارداد پرداخت شوند. (پرداخت ترجیحا بر اساس فاکتور فروش نرم افزار)
2- قرارداد یا فاکتورهای شرکت تغییر نکرده و نیاز به بررسی و تنظیم مجدد قرارداد نباشد.
3- نیازی به اخذ ضمانتنامه و سایر اسنادی که کار اداری دارند نباشد. (البته طبق معمول تمام مجوزهای لازم توسط شرکت ارایه می شوند)
4- نیازی به جلسه آشنایی با سامانه ها نباشد و خرید بر اساس تجربه قبلی یا بررسی نسخه های آزمایشی برنامه روی سایت شرکت انجام شود.
5- جلسات آموزشی تنها داخل شرکت برگزار شده یا برای جلسات در محل کارفرما هزینه های مربوطه در نظر گرفته شود.
6- هر نوع هزینه اضافی (ثبت دامنه های خارجی یا اضافی، نصب و تنظیم سرور، طراحی قالب اختصاصی، انتقال اطلاعات و ...) توسط کارفرما پرداخت شود.
7- هزینه های پشتیبانی شامل تخفیف نیستند و این طرح فقط خرید سامانه های جدید را شامل می شود.
8- برای خرید تا 5 سامانه با هم هزینه ها تغییری نخواهند کرد و در صورت خرید بیش از این تعداد امکان تخفیف بیشتر بررسی خواهد شد.
9- هزینه های اعلام شده قبلی تغییری نخواهند داشت و این طرح فقط شامل قراردادهایی است که از تاریخ 20 بهمن 97 به بعد مذاکره در مورد آنها آغاز شده است.
10- پایگاه های مورد نظر تا پایان سال 97 راه اندازی شوند. پایگاه ها تا یکسال و حداکثر تا پایان سال 1398 پشتیبانی خواهند داشت.
11- در صورت خرید بیش از 3 سامانه نشریه با هم، سامانه یکپارچه سبا به صورت رایگان ارایه می شود.

پیوندهای مرتبط:
آشنایی با سامانه های یکتاوب
خرید سامانه جدید