بایگانی بخش استفاده از خدمات یکتاوب

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۲ -

قالب های گرافیکی برنامه

قالب ها و طرح های آماده برنامه یکتاوب بنا به درخواست متعدد مشتریان کارشناسان شرکت یکتاوب طرح ها و قالب های آماده ای را طراحی نموده اند، که مدیر پایگاه می تواند از بین قالب های زیر طرح مورد نظر را انتخاب نموده و ظاهر پایگاه خود را تغییر دهد.