بایگانی بخش حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی

img_yw_news
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ -

مستندات رتبه‌بندی و ارزیابی علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

  برای دستیابی به هدف "سعادت" باید به ابزار "دانش و فناوری" و راهنمای "معنویات و اخلاق" مجهز شد. با نگاهی گذرا به تاریخ، می‌توان دریافت که تلاش برای دستیابی به دانش و فناوری و برطرف کردن حس کنجکاوی ذاتی بشر،کسب اقتدار سیاسی و برتری نظامی، و ایجاد رفاه اجتماعی از این رهگذر، امری است که در هویت ایرانی-اسلامی کشور عزیزمان بیشتر از هر موضوع دیگری به چشم می‌خورد.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۸۴ -

حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی