بایگانی بخش پایگاه ویژه بیمارستان ها و کلینیک ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ -

پایگاه ویژه بیمارستان، کلینیک و مراکز درمانی

روش خرید و استفاده از پایگاه ویژه بیمارستان، کلینیک و مراکز درمانی هزینه‌های نصب و راه‌اندازی به طور معمول راه‌اندازی پایگاه ویژه بیمارستان، کلینیک و مراکز درمانی با ثبت دامنه، اختصاص فضا، طراحی قالب اختصاصی با طرح و رنگ مورد نظر، آموزش و پشتیبانی یک‌ساله و امکانات اختصاصی و پیشرفته بسته به تعداد زیربخش بین شصت تا نهصد میلیون ریال هزینه خواهد داشت. پشتیبانی و بروزرسانی برنامه برای سال‌های بعدی، با هزینه‌ای معادل 20 درصد هزینه ی قرارداد + تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد. در صورت عقد قرارداد جمعی (یا خرید مجدد برنامه ظرف مدت کمتر از شش ماه) تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.