بایگانی بخش طرح بهسایت

img_yw_news
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ -

معرفی طرح بهسایت

بهسایت : بهینه سازی سایت ها از نظر زیبایی، ساختار و محتوا شرکت یکتاوب تا به حال بیشتر وقت و انرژی خود را برای توسعه ی امکانات فنی برنامه و نیز تولید مستندات آموزشی آن اختصاص داده است. اما پرداختن بیش از حد به قابلیت ها و استحکام کاری و امنیتی برنامه در برخی بخش ها، تا حدی مانع از برنامه ریزی برای افزایش زیبایی برنامه و نیز تسهیل بخش کاربری برنامه برای مدیران خاص شده است.