بایگانی بخش طرح های توسعه

img_yw_news
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ -

معرفی طرح های توسعه شرکت

شرکت یکتاوب برای کسب رضایت مشتریان و نیز ارتقای نرم افزارها و خدمات در حد استاندارد های جهانی، طرح هایی را برای توسعه و تقویت خدمات اجرا نموده است. تلاش ما بر این است که طرح های توسعه هزینه اضافی بر قراردادهای پشتیبانی برای مشتریان در بر نداشته باشند.