پایگاه‌های عمومی یا سازمانی بهره‌مند از خدمات یکتاوب

از میان پایگاه‌هایی که از سامانه‌ی مدیریت محتوای شرکت یکتاوب به خوبی بهره‌برداری کرده‌اند می‌توان پایگاه جزیره‌ی دانش، پایگاه پروانه‌ها، مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور، پایگاه مرکز درمانی حضرت مریم و کمیسیون انجمن‌های علمی ایران را نام برد.


 

تازه‌ترین پایگاه‌های سازمانی بهره‌مند از یکتاوب

1. معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه تهران

2. انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

3. انتشارات دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی

4. سامانه‌ی اعضای هیات‌علمی موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریز‌ی در آموزش عالی

5. مرکز درمانی نازایی حضرت مریم

6. مرکز تحقیقات علوم اعصاب

7. آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی

8. بورس سرمایه‌گذاری ایرانAWT IMAGE

 


فهرست تعدادی دیگر از پایگاه‌های علمی یا سازمانی بهره‌مند از خدمات یکتاوب را در ادامه ببینید:


 

::

 
 

سازمان

 
 

پایگاه

 
 

نشانی

 
 

1

 
 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 
 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 
 

www.nrisp.ac.ir

 
 

2

 
 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 
 

شبکه‌ی تحقیقات طب سنتی ایران

 
 

www.itmrn.ir

 
 

3

 
 

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 
 

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 
 

www.nrciran.com

 
 

4

 
 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 
 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 
 

www.ricm.ir

 
 

5

 
 

دانشگاه الزهرا

 
 

آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی

 
 

www.nlim.ir

 
 

6

 
 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 
 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 
 

ricm.tums.ac.ir

 
 

7

 
 

پژوهشکده‌ی محیط زیست

 
 

پژوهشکده‌ی محیط زیست

 
 

ier.tums.ac.ir

 
 

8

 
 

استانداری زنجان

 
 

پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری زنجان

 
 

www.ostandari-zn.ir

 
 

9

 
 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 
 

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

 
 

www.associations.ir

 
 

10

 
 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 
 

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

 
 

www.isacmsrt.ir

 
 

11

 
 

شرکت بازرگانی دولتی ایران

 
 

مشاور جوان شرکت بازرگانی دولتی ایران

 
 

www.ycgtc.ir

 
 

12

 
 

موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی

 
 

سامانه‌ی اعضای هیات علمی 

 

facultymembers.irphe.ir

 
 

13

 
 

دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی

 
 

انتشارات دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی

 
 

publish.srttu.edu

 
 

14

 
 

سازمان مدیریت صنعتی

 
 

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

 
 

www.scimi.ir

 
 

15

 
 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 

معاونت توسعه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه

 
 

vcmdrp.tums.ac.ir

 
 

16

 
 

اتحادیه‌ی نظارت و هماهنگی مراکز آموزش علمی-کاربردی شرکت‌های تعاونی

 
 

اتحادیه‌ی نظارت و هماهنگی مراکز آموزش علمی-کاربردی شرکت‌های تعاونی

 
 

www.etehad-ek.ir

 
 

17

 
 

مرکز علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی

 
 

مرکز علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی

 
 

www.cpaz.ir

 
 

18

 
 

یکتاوب

 
 

پروانه‌ها

 
 

www.parvaneha.com

 
 

19

 
 

مرکز خیریه معلولین عقب‌مانده ذهنی وحدت

 
 

موسسه‌ی خیریه وحدت

 
 

www.vahdat-mrrcc.com

 
 

20

 
 

پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی

 
 

اولین پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی

 
 

www.shamdani.com

 
 

21

 
 

مرکز آموزشی، توانبخشی و نگهداری فرزندان معلول کارگران

 
 

مرکز آموزشی، توانبخشی و نگهداری فرزندان معلول کارگران

 
 

www.citrowcid.org

 
 

22

 
 

گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

 
 

گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

 
 

www.kiyana.ir

 
 

23

 
 

سایت معلولین ایران

 
 

سایت معلولین ایران (سما)

 
 

www.idp.ir

 
 

24

 
 

مددکاری اجتماعی ایران

 
 

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران

 
 

www.socialworkeriran.com

 
 

25

 
 

انجمن مهندسی توانبخشی ایران

 
 

انجمن مهندسی توانبخشی ایران

 
 

www.rea.ir

 
 

26

 
 

شهروند معلول

 
 

شهروند معلول

 
 

www.shahrvandemalool.com

 
 

27

 
 

موسسه خدمات درمانی حضرت فاطمه

 
 

موسسه‌ی خدمات درمانی حضرت فاطمه 

 

www.foadiran.com

 
 

28

 
 

جمعیت دانشجویی-مردمی امام علی

 
 

کعبه‌ی کریمان

 
 

www.kabe-kariman.com

 
 

29

 
 

دانستنی‌های معلولین

 
 

دانستنی‌های معلولین

 
 

www.disabilitypress.com