AWT IMAGE

اخبار و رویدادهای شرکت و محصولات

رایگان شدن ثبت CrossMark برای مدت محدود

کارگاه‌های آموزشی و اجرایی نشریات یکتاوب

توقف تخفیف ها و افزایش هزینه ها با هدف ارتقای خدمات

خدمتی جدید از یکتاوب: SSL رایگان برای همه سایت ها

ارایه رایگان سامانه یکپارچه سازی نشریات به سازمان ها

غیر فعال شدن روش فعال شدن خودکار مطالب در پایگاه

از نظر امنیت: آخرین نسخه همیشه بهترین نیست!

تمرکز فعالیت ها برای ساده سازی و تسهیل کار با برنامه

با توجه به دریافت بازخوردها و پیشنهادهای دلسوزانه مدیران برخی پایگاه ها، و با توجه به امکانات بی شمار سامانه های یکتاوب، حداقل تا مدت 6 ماه فعالیت های توسعه ای کند تر خواهند شد و در این مدت بر روی تسهیل کار با برنامه متمرکز خواهیم شد. تلاش ما بر این خواهد بود که تمام افرادی که به نحوی با پایگاه ها در ارتباط هستند (از مدیر اصلی و کارشناسان و داوران، تا کاربر عادی) از نتایج ساده سازی برنامه بهره مند شوند.


معرفی سامانه های تشخیص سرقت ادبی و خدمات جدید یکتاوب

خدمات اجرایی جدید یکتاوب: CrossRef DOI و Cross Check و ...

بایگانی بخش اخبار و رویدادها