:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2420
۱۳۹۳/۴/۲۹
بخش توسعه شركت یکتاوب افزار شرق امنيت برنامه و پايگاه افزایش هر چه بیشتر امنیت برنامه با پایش عمومی تمام متغیرهای ورودی انجام شود انجام شد و اختلالات ناشی از این افزایش امنیت در بخش های مختلف برنامه نیز پیدا و رفع شدند
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید