:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2375
۱۳۹۲/۱۲/۵
خانم آبیار انجمن آمار ایران بخش انجمن هاي علمي تعداد افراد رای دهنده در انتخابات و رای گیری ثبت شده و نمایش داده شود انجام شد. با توجه به امکان اضافه شده و اشکال عدم ثبت کاربران، بهتر است رای گیری های جاری را حذف کرده و دوباره اضافه کنید
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید