:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2398
۱۳۹۳/۲/۲۲
دفتر نشریه ژنتيك در هزاره سوم بخش دريافت و بررسي مقالات امکان ارسال ایمیل آگهی دهنده از ویرایش شدن مقالات، برای مدیران پایگاه فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید