:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2392
۱۳۹۳/۲/۷
هادیان مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان بخش دريافت و بررسي مقالات اشکال نمایش آخرین وضعیت مقاله در صفحه پرونده مقالات برای کاربران برطرف گردد. انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید