:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2434
۱۳۹۳/۵/۱۵
بخش توسعه شركت یکتاوب افزار شرق بخش كنفرانس ها امکان تعریف کل برنامه های جانبی همایش (تغذیه، اسکان، کارگاه ...) به صورت یکجا برای انتخاب توسط کاربران فراهم شود
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید