:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 1785
1389/3/26
سركار خانم زكياني معاونت تحقيقات وزارت بهداشت بخش دريافت و بررسي مقالات در سايت هاي داراي قالب اختصاصي، امكان نمايش آمار بازديد كنندگان، تاريخ جاري و تاريخ به روزرساني در صفحه اصلي فراهم شود انجام شد (راهنماي قالب هاي برنامه را ببينيد)
# 1785
1389/3/26
آقاي دكتر شلش نژاد كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد ايران بخش دريافت و بررسي مقالات نحوه آگاهي يافتن از مقالاتي كه در يك بازه زماني توسط كاربران ويرايش شده اند چگونه است امكان گزارش گيري مربوطه به بخش فهرست و پرونده مقالات اضافه شد
# 1784
1389/3/23
مسئولان پايگاه وب دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي ايران بخش عمومي برنامه امكان ايجاد پيوند و عنوان براي تصاوير بخش هدر از قالب هاي پايگاه فراهم شود در بخش تنظيمات قالب‌هاي‌ وبگاه اضافه شد
# 1783
1389/3/23
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش دريافت و بررسي مقالات راهنماي مديريت مقالات كامل شود و روش دريافت و بررسي مقالات و بخش فهرست و پرونده مقالات توضيح داده شود انجام شد
# 1783
1389/3/20
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه تقويت بخش توليد فايل هاي حاوي مطالب ثابت براي افزايش رتبه در موتورهاي جستجو انجام شد
# 1782
1389/3/18
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه در بخش گزارش گيري از اعمال كاربران امكان جستجو بر اساس آي پي كاربر نيز اضافه شود. انجام شد
# 1782
1389/3/17
آقاي مهندس مصطفي دانشگاه علم و صنعت ايران بخش عمومي برنامه در بخش ساخت فرم در نظام مديريت اطلاعاتي، كادرهاي ثبت داده هاي ويرايش فرم همواره نمايش داده مي شوند اصلاح شد
# 1781
1389/3/16
خانم ميرزايي معاونت تحقيقات وزارت بهداشت سامانه داده هاي پژوهشي امكان جستجوي مستقيم كليد واژه ها از طريق لينك به صفحه جستجوي سامانه ملي فراهم شود انجام شد
# 1781
1389/3/16
آقاي دكتر طوسي دانشگاه علوم پزشكي سمنان بخش عمومي برنامه در هنگام ثبت مقالات در كارنامه علمي، نوع مقاله درست ثبت نمي شود اصلاح شد
# 1781
1389/3/16
خانم رستملو دانشگاه علوم پزشكي زنجان سامانه طرح هاي پژوهشي درخواست تغييرات و افزودن امكانات جديد به بخش ارسال و بررسي طرح پژوهشي انجام شد
# 1780
1389/3/12
allame.noor موسسه آموزش عالي علامه محدث نوري بخش عمومي برنامه نمايش پاسخ هاي نوع جدولي در فرم هاي نظام مديريت اطلاعاتي اشكال دارد اصلاح شد
# 1780
1389/3/11
آقاي مهندس مصطفي دانشگاه علم و صنعت ايران بخش عمومي برنامه ويرايش كاربران ثبت شده در زيربخش هاي وب توسط مدير زيربخش وب امكان پذير نيست اصلاح شد
# 1780
1389/3/11
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه توضيحاتي به بخش موتورهاي جستجو در بخش تنظيم متن هاي عمومي اضافه شوند انجام شد
# 1780
1389/3/9
بخش بررسي نرم افزار شركت يكتاوب افزار شرق بخش دريافت و بررسي مقالات دريافت فايل بدون نام نويسنده در هنگام ويرايش مقاله، اشكال عدم تطابق پسوند فايل دارد اصلاح شد
# 1780
1389/3/9
مهندس مصطفي دانشگاه علم و صنعت ايران بخش عمومي برنامه سيستم ارسال پيام به كاربران و اعضا اشكال دارد اصلاح شد
# 1780
1389/3/8
آقاي دكتر غفوريان دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... بخش نشريات اشكالاتي در بالاي صفحه نمايش فهرست مقالات - نسخه جاري نشريه مشاهده مي شود اين اشكالات كه مربوط به عدم فراگذاري صحيح فايلهاي مقالات بود پنهان شدند
# 1779
1389/3/7
آقاي نيرومند مجله علمي پژوهشي آرشيو رازي بخش دريافت و بررسي مقالات علاوه بر امكان ارسال نتايج داوري به نويسنده، امكان دسترسي مستقيم نگارنده مقاله به نتايج داوري نيز فراهم باشد در بخش پرونده مقالات اضافه شد
# 1779
1389/3/6
آقاي دكتر طوسي دانشگاه علوم پزشكي سمنان سامانه داده هاي پژوهشي نمايش كارگاه هاي تدريس شده در صفحه CV اساتيد، در حالت چند صفحه اي، اشكال دارد اصلاح شد.
# 1779
1389/3/6
خانم مهندس حسن زاده دانشگاه علوم پزشكي گيلان سامانه داده هاي پژوهشي مشاهده XML خروجي طرح هاي تحقيقاتي در IE اشكال دارد اصلاح شد
# 1779
1389/3/6
كارشناس نشريه فصلنامه علمي پژوهشي فيض - كاشان بخش نشريات وزارت بهداشت فهرست مقالات منتشر شده و مشخصات تمام نويسندگان سال گذشته را درخواست كرده است اين امكان در بخش مديريت مقالات : گزارش گيري از مقالات : گزينه فهرست مقالات منتشر شده و مشخصات تمام نويسندگان اضافه شد
# 1779
1389/3/6
خانم ميرزايي معاونت تحقيقات وزارت بهداشت بخش عمومي برنامه گاهي تصاوير در صفحه نتايج جستجوي وبگاه درست نمايش داده نمي شوند اصلاح شد
# 1778
1389/3/4
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش دريافت و بررسي مقالات تاييد مقاله توسط ارسال كننده به صورت مستقل در پرونده مقاله ثبت شود به بخش اقدامات مقالات اضافه شد
# 1778
1389/3/4
آقاي دكتر جوان نشريه فيزيولوژي و فارماكولوژي بخش دريافت و بررسي مقالات اطلاعات مقالات حذف شده قبلي گاهي براي مقالات جديد ظاهر مي شود امكان حذف خودكار اطلاعات مقالات حذف شده قبلي با كد مشابه هنگام ارسال مقاله جديد اضافه شد
# 1778
1389/3/4
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه راهنماي تنظيم فايرفاكس (Firefox) براي ايجاد امكان برش و چسباندن (Copy/Paste) به برنامه اضافه شود انجام شد
# 1778
1389/3/4
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش عمومي برنامه امكان ويرايش فايل CSS قالب برنامه فراهم باشد امكان ويرايش فايل CSS قالب فعلي برنامه در بخش تنظيمات قالب‌هاي‌ وبگاه فراهم شد.
# 1777
1389/3/3
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش دريافت و بررسي مقالات افزودن توضيح ضميمه و افزودن فايل ضميمه به فهرست اقدامات انجام شده روي مقاله اضافه شوند انجام شد
# 1777
1389/3/3
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش دريافت و بررسي مقالات ايجاد امكان تشخيص اقدامات انجام شده توسط نگارنده در پرونده مقاله از طريق صفحه شخصي انجام شد
# 1777
1389/3/3
بخش بررسي نرم افزارها شركت يكتاوب افزار شرق بخش دريافت و بررسي مقالات افزودن امكان تغيير همزمان مقاله به حالت آماده ويرايش، در هنگام افزودن توضيح ضميمه به صفحه پرونده مقاله انجام شد
# 1776
1389/3/2
سركار خانم مژده يي فصلنامه بيماريهاي گياهي بخش نشريات انتشار فايل هاي فارسي و انگليسي مقالات به صورت مجزا به برنامه اضافه شود انجام شد
# 1775
1389/2/29
سركار خانم صابري پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران بخش دريافت و بررسي مقالات اشكال در دسترسي به فايل هاي ضميمه شده توسط داوران در فايل هاي داوري براي مدير پايگاه دسترسي براي مديران پايگاه و مديران مقالات ايجاد شد
صفحه 26 از 28  
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید