سامانه های هوشمند یکتاوب- سامانه های اصلی
سامانه مدیریت پایگاه دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آشنایی با سامانه‌ی مدیریت پایگاه دانشگاه و دانشکده   
سامانه‌ی مدیریت پایگاه دانشگاه و دانشکده در راستای ارائه خدمات تحت وب به مجامع دانشگاهی و سازمان های علمی و پژوهشی، مدیریت موثر فرآیندهای جاری، ارتباط با پژوهشگران و دانشجویان، اطلاع و استفاده عموم مردم از آخرین دستآوردهای دانشگاه در زمینه های مختلف علمی-پژوهشی، ایجاد دسترسی مستقیم به پژوهشگران شاغل در دانشگاه و ایجاد فضای پویای بحث علمی طراحی شده است.

با توجه به امکانات متنوع برنامه برای ایجاد زیربخش ها و دسترسی های اختصاصی، دانشکده ها، گروه های آموزشی، پژوهشکده ها، واحدهای ستادی و کاری و مراکز تحقیقاتی دانشگاه می توانند پس از ایجاد زیر بخش در راستای مدیریت یکپارچه سازمان اقدام به بروز رسانی وبگاه مجموعه خود نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه های هوشمند یکتاوب:
http://yektaweb.com/find.php?item=1.178.384.fa
برگشت به اصل مطلب