فناوری های نرم افزاری

 | تاریخ ارسال: 1384/11/5 | 

با توجه به حجم زیاد تبادلات الکترونیک و پیش بینی نیازهای آتیه، فناوری های استفاده شده برای توسعه پایگاه به شرح زیر معرفی می گردند:

  • فناوری طرف کارگزار PHP
  • پایگاه داده MySQL
  • زبان برنامه نویسی طرف مشتری JavaScript
  • سیستم عامل پیشنهادی RedHat Linux 9
  • سرویس‌‌دهنده وب Apache Web Server