راهنمای افزودن دکمه‌ی راست به چپ در GMAIL

افزودن دکمه‌ی راست به چپ در GMAIL  نوشتن مطالب فارسی و به وبژه گنجاندن مطالب انگلیسی را در بین جمله‌ها آسان‌تر می‌کند. برای انجام این‌کار:

  • از بخش راست بالای صفحه روی دکمه settings کلیک کنید.
  • به برگه‌ی General و گزینه Language بروید.

AWT IMAGE

  • گزینه‌ی Right-to-left editing support on را فعال کنید.
    توجه: اگر گزینه‌ی بالا را مشاهده نکردید نخست روی لینک Show all language options کلیک کنید و سپس Right-to-left editing support on را فعال کنید.
پیشنهاد می‌شود:
  • برای پاسداشت زبان فارسی، کوشش کنید همیشه نوشته‌ها را به فارسی انجام دهید.
  • در صورت عدم پشتیبانی زبان و قالب فارسی، متن خود را در یک فایل Word بنویسید و به صورت پیوست بفرستید.