مدیریت اسناد و فایل‌ها

اسناد محرمانه
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 شماره تلفن های شرکت و پرسنل یکتاوب 1391/12/14 53.5 KB
2 قبض تلفن jpg 1391/12/21 91.6 KB
3 صفحه اول سند ثبت نام ایرانسل 1391/12/21 165.5 KB
4 صفحه دوم سند ثبت نام ایرانسل 1391/12/21 162.77 KB
5 نمونه نامه معرفی نماینده شرکت pdf 1391/12/21 45.56 KB
6 قبض تلفن tiff 1391/12/21 187.74 KB
7 نمونه نامه معرفی نماینده شرکت tiff 1391/12/21 182.92 KB
8 مدارک مدیرعامل tif 1391/12/21 275.15 KB
9 مدارک مدیرعامل tif 1391/12/21 275.15 KB