تکمیل بخش تالارهای بحث و گفتگو و راه‌اندازی آن در پایگاه‌های مختلف

با تکمیل بخش تالارهای بحث و گفتگو، امکان استفاده از این سیستم در پایگاه‌های مختلف زیرمجموعه یکتاوب فراهم شد. پایگاه‌های اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مشاوران جوان وزارت بازرگانی، پایگاه ماهواره و HCT و روستای کزج از اولین استفاده کنندگان این افزونه هستند.