ارایه مقاله و کسب عنوان مقاله برتر در همایش روابط عمومی الکترونیک

مقاله ارایه شده توسط مهندس علیرضا نعمتی با عنوان "معرفی سامانه خودکار وبگاه روابط عمومی الکترونیک" از سوی کمیته علمی دومین همایش روابط عمومی الکترونیک به عنوان مقاله منتخب برگزیده شد. این همایش در روز 27 اردیبهشت (روز روابط عمومی) در هتل سیمرغ تهران برگزار گردید و با استقبال قابل توجه مدیران روابط عمومی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی کشور مواجه شد.