برگزاری کارگاه در همایش راهکارهای توسعه IT در دانشگاه‌های پزشکی

کارگاه فناوری اطلاعات و ساماندهی اطلاعات و اسناد دیجتال در همایش راهکارهای توسعه IT در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد. در این کارگاه مطالب و مفاهیمی با همکاری آقای دکتر طالبی، آقای علیرضا نعمتی و دکتر توحید عزیزی ارایه گردید. همچنین نمونه‌ای از الگوی تولید شده برای برپایی بانک جامع اطلاعات علمی کشور در این کارگاه نمایش داده شد.