اطلاعیه ی یکتاوب در خصوص شایعات اخیر در مورد امنیت برنامه

 | تاریخ ارسال: 1402/3/27 | 
متاسفانه افرادی در کشور بدون بررسی کافی اقدام به تماس با برخی دانشگاه ها در مورد  امنیت برنامه ی یکتاوب کرده اند. با بررسی های ما تا کنون دو مورد از دلایل این افراد به دست ما رسیده است که هیچ کدام ارتباطی به نرم افزار یکتاوب ندارند. ظاهرا افرادی گزارش کرده اند که برخی نشریات مجهز به OJS مورد نفوذ قرار گرفته اند. یک نشریه از یکی از شرکت های دیگر کشور نیز حمله داشته است. جدا از اینکه این گزارش ها درست بوده است یا نه، موضوع مهم این است که اصولا یکتاوب از این نرم افزارها استفاده نمی کند و به استناد گزارش های سایت ARCHIVE.ORG نرم افزار یکتاوب قبل از نرم افزار OJS توسعه داده شده است. امیدواریم مدیران این نهادها روش کار خود را تغییر دهند و قبل از اینکه برای دانشگاه ها نگرانی ایجاد کنند و کسب و کار شرکت ها را هدف بگیرند، مسایل را به صورت فنی و اصولی بررسی کنند.