معرفی یکتاوب پلاس

 | تاریخ ارسال: 1401/6/18 | 
 
بعد از حدود دو دهه فعالیت در زمینه طراحی پایگاه های اینترنتی و ساماندهی اسناد علمی، این نیاز وجود داشت که برای ارتقای خدمات و بهبود عمکرد پایگاه ها همکاری بیشتری با مشتریان و همکاران شرکت داشته باشیم. از این رو مصمم شدیم طرح یکتاوب پلاس را با اهداف زیر آغاز نماییم:
  • بررسی وضعیت جاری پایگاه ها و میزان استفاده از خدمات و امکانات موجود
  • راهنمایی و کمک به کاربران برای استفاده از خدمات و امکانات موجود
  • برنامه ریزی برای بهبود و تسهیل کار با ابزارهای برنامه
  • توسعه امکانات و ابزارهای جدید برای تسهیل و تسریع امور
  • تعامل و همکاری سریع تر و کارآمدتر با مشتریان
  • هوشمندسازی و خودکارسازی فرآیندهای مالی-اداری و مدیریت سایت ها

امیدواریم طی مدت پیشرفت این طرح، مشتریان وفادار شرکت، مانند گذشته با صبر و آرامش کافی با شرکت همکاری نموده و ما را از رهنمودهای ارزشمند خود بهره مند سازند.