قالب سنتی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/25 | 

طراحی قالب های گرافیکی سنتی شرکت


با توجه به اینکه طرح بهسایت تنها برای صفحه اصلی پایگاه در قالب قرارداد فوق اجرا می گردد، برای بهسازی گرافیکی هر کدام از زیربخش های وب، هزینه ای جداگانه در نظر گرفته خواهد شد. هزینه های پیش بینی شده به صورت زیر هستند:

تعداد زیربخش های وب روش طراحی قالب هزینه طراحی قالب برای هر زیربخش
1-5 مبتنی بر قالب های عمومی یکتاوب 2 میلیون ریال
6-10 مبتنی بر قالب های عمومی یکتاوب 1.5 میلیون ریال
بیشتر از 10 مبتنی بر قالب های عمومی یکتاوب 1 میلیون ریال
1-5 قالب اختصاصی 10 میلیون ریال
6-10 قالب اختصاصی 6 میلیون ریال
بیشتر از 10 قالب اختصاصی 3 میلیون ریال


بدیهی است در بسیاری موارد، تمام زیربخش های وب قالب جداگانه نیاز نخواهند داشت و می توان برای هر گروه زیربخش (مثل دانشکده ها) یک قالب گرافیکی در نظر گرفت و به این ترتیب هزینه مجموع را کاهش داد. همچنین در صورت درج لینک شرکت در پایین صفحات و نیز در صورت تسهیل انجام کار (قالب گرافیکی ساده تر یا ارایه طرح از سوی کارفرما) تخفیف هایی در نظر گرفته خواهند شد.

چگونه قالب سایت را تغییر دهیم؟

برای شروع کار نصب یا تغییر این نوع از قالبها، وارد بخش مدیریت شوید، به منوی بخش ویژه طراح برنامه: تنظیمات قالبهای پایگاه بروید. راهنما و لینکهای لازم در این بخش ارایه شده است.

راهنمای مرتبط:

راهنمای قالب های اصلی و سفارشی برنامه