تغییرات جدید برنامه

امکان گزارش‌گیری پویا از تمام جداول پایگاه فراهم شد. با این اقدام شما از نسخه 0987 به بعد می‌توانید از تمامی جداول موجود در بانک اطلاعاتی گزارش تهیه کنید. امکان موثر دیگری که در این بخش قرار گرفته قابلیت تشخیص خودکار فیلدهای تاریخ (شمسی و میلادی) و نیز قابلیت ترجمه کدها با اطلاعات دریافتی از جداول دیگر می‌باشد.