تغییرات جدید برنامه

امکان نشر دوگانه مطالب (با فونتهای فارسی و عربی) به برنامه افزوده شد. این امکان در مورد فایلهای زبان و نیز جستجو در برنامه نیز فعال شد. این امر برای ایجاد یکنواختی در بازیابی اطلاعات برای کاربران (از طریق جستجو در پایگاه) و نیز برای رباتهای جستجوگر موتورهای کاوش، گامی مهم و موثر محسوب می‌شود. در مرحله بعد این امکان برای کاربران مختلف (سیستم‌عامل‌های مختلف) سفارشی خواهد شد.