انتشار رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس وبومتری و تاثیر مثبت یکتاوب

 | تاریخ ارسال: 1396/11/4 | 
رتبه بندی جدید دانشگاه بر اساس معیارهای وبومتری در پایگاه webometrics.info منتشر شد. برای مشاهده نتایج می توانید پیوند زیر را بررسی کنید.
پایگاه مذکور با تکیه بر 4 شاخص، هر 6 ماه یکبار به بررسی و رتبه بندی دانشگاه ها می پردازد و رتبه جهانی و کشوری و منطقه ای آنها را مشخص می کند.

معرفی ساده شاخص های وب سنجی:
 
فاکتور توضیح وزن
Presence میزان صفحات وب نمایه شده در نمایه هایی مثل گوگل 5%
Impact میزان ارجاع یا backlink از سایت های دیگر 50%
Openness میزان فایل های نمایه شده در گوگل اسکالر 10%
Excellence میزان مقالات ارجاع شده (CITED) در پایگاه های علمی معتبر 35%
رفرنس: http://www.webometrics.info/en/node/200
 
در رتبه بندی جدید، درصد تاثیر دو فاکتور به صورت اساسی تغییر یافته است.
وزن فاکتورهای SEO به 5 درصد کاهش یافته و وزن مقالات رفرنس داده شده (top 10% most cited) به 35 درصد افزایش یافته است. با این تغییرات عملا وبومتری به محتوا و اعتبار علمی دانشگاه ها توجه بیشتری نموده است.
با توجه به پایش مداوم نتایج توسط شرکت تصویر زیر برای آشنایی بیشتر افراد حرفه ای با خدمات یکتاوب تهیه شده است. نتیجه بررسی های جامع اثبات می کند که همکاری و همراهی با یکتاوب زمینه ساز رشد مداوم  شاخص و ارتقای رتبه و توقف همکاری با یکتاوب باعث افت شاخص ها و تضعیف رتبه پایگاه ها می گردد.